Vrije giften kunnen overgemaakt worden naar IBAN BE04 7370 4596 7131 tnv Kotvolume

giften-kopie